Vikinger ved Henne Strand og omegn

{{vm.getLabel('Global.Loading')}}

{{getLabel('Filters.Advanced')}}

{{vm.getAdvancedFilterTitle()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

Vis flere filtre

Forside
 / Sommerhuse 
/ Henne Strand 
/ Oplevelser

I slutningen af 700-tallet ankom vikingerne til Henne Kirkeby. I løbet af vikingetiden udvikliede bopladsen sig til et betydningsfuldt produktionssted og omladningsplads, hvor der blev handlet med folk fra nær og fjern.

Nordvest for Henne Kirke lå en af Vestjyllands mest betydningsfulde vikingetidsbopladser.  Varde museum har gennemført flere undersøgelser på stedet og der tegner sig et billede af en højt specialiseret og meget velsturktureret plads. Kun ca. 10% af det ca. syv ha. Store bopladsområde er afdækket, og endnu mindre er færdigudgravet. Så ingen ved endnu hvor stort det kan vise sig at være. Der er dog foretaget andre undersøgelser, så som luftfotografering, magnetisk kortlæsning og detektorafsøgning, som har givet et indblik i pladsens struktur, afgrænsning og metalfund.

Bebyggelsen er placeret langs et vejforløb, som har retning mod Filsø. Ligeledes er en række af store gravhøje fundet nord for pladsen.  Det menes at Filsø i vikingetiden har været forbundet med Nordsøen og at vikingerne derfor har kunnet lægge skibene til lige neden for pladsen. Fundet af materialer viser at der er fund af bl.a. glasperler fra Norge, kværnsten fra Rhinegnene, Bjergkrystal fra Sortehavet og arabiske sølvmønter. Vægtlodder og sølvbarrer  indikerer at der har været handlet. Det er dog uvis hvad de fremmede handelsmænd har fået med sig fra Henne. Et bud kunne dog være klæde, da magnetisk kortlægning viser at der evar mindst 375 grubehuse. Grubehuse er små nedgravede værkstedshytter, som sædvanligvis regnes for vævehytter, og de få der er undersøgt har alle indeholdt vævevægte. Muligvis har man også vævet sejl. På pladsen er der også fundet en del rav, som var en god handelsvarer og i høj kurs hos fremmede købmænd.

Mere info omkring vikingerne kan ses på Varde Museum.