Forside
 / Sommerhuse 
/ Henne Strand 
/ Info

Information om klagemuligheder

Er du utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os. Du kan enten kontakte os pr. telefon: 76 52 43 11 eller mail: [email protected]. Du er også velkommen til at komme ind på kontoret på Strandvejen 430, 6854 Henne Strand. Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning via www.fbnet.dk eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Borgere med bopæl i andet EU-land end Danmark
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].