Tidevandstabel

{{vm.getLabel('Global.Loading')}}

{{getLabel('Filters.Advanced')}}

{{vm.getAdvancedFilterTitle()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

Vis flere filtre

Forside
 / Sommerhuse 
/ Henne Strand 
/ Oplevelser

Tidevand er vandets variation mellem højvande (flod) og lavvande (ebbe). Grunden til denne variation skyldes månens tiltrækningskraft. Månen trækker så at sige i vandoverfladen. Der er således højvande i Vadehavet, når månen er tættest på.

Se tidevandstabellen for Esbjerg og Henne Strand.

På denne tidevandstabel for Esbjerg kan du regne dig frem til hvordan tidevandet er i Henne Strand. Tidevandet er ca. 20 minutter forsinket i Henne Strand i forhold til Esbjerg.

Det er vigtigt at du holder dig orienteret om tidevandet og vejr forhold når du opholder dig ved Vestkysten så du undgår farlige situationer hvor du kan risikerer at blive fanget i situationer der kan udvikle sig negativt.

Tidevandstabel 2023

Tidevandstabel 2024

Tidevandet er et naturligt fænomen langs vestkysten i Danmark og skaber et varierende vandstandsniveau langs stranden hver dag. Ved lavvande åbenbarer sig store områder med sand, mens højvande kan dække dele af stranden og gøre det svært eller umuligt at gå langs kysten på visse områder. På grund af forskellige tidevandsniveauer kan det også være farligt at svømme i havet, da stærke strømme kan forekomme. Der er informationsskilte langs stranden, der angiver tidevandets niveauer og aktuelle farer. Det er vigtigt at tage hensyn til tidevandet og følge de givne råd for at sikre en sikker og behagelig oplevelse på Henne Strand.

Vandet er påvirket af flere faktorer, herunder månens cyklus, vandtemperaturen og vindretningen. Månens tyngdekraft trækker i vandet, hvilket får vandet til at hæve sig og falde i en cyklus, der følger månens kredsløb omkring jorden. Tidevandet har en stor betydning for mennesker, da det kan påvirke adgangen til havne og kystområder. Det kan skabe farlige situationer, når stærke tidevandsstrømme opstår. Det er vigtigt at forstå tidevandets egenskaber og lære at navigere sikkert i kystområder med stor tidevandsforskel.

2 daglige tidevandstigninger og tidevandsfald.

Gennemsnitligt kan du forvente to daglige tidevandstigninger og tidevandsfald. Den ene vil være større end den anden, og dette kaldes et springtidevand. Forskellen skyldes, at månens gravitationskræft varierer, afhængigt af dens position i forhold til jorden og solen. Tidevandet langs vestkysten kan ligeledes påvirkes af vejrforholdene, især under storme og orkaner. De store forskelle kan resultere i høje tidevandstigninger. Når tidevandet stiger for meget kan det føre til oversvømmelser og forhøjet vandstand. Det er vigtigt at følge vejrmeldingerne og advarsler fra myndighederne for at undgå at blive fanget i farlige tidevandsforhold langs vestkysten. 

Vesterhavet er en ny oplevelse hver dag og hvis du respekterer de voldsomme kræfter der ligger og lurer der ude, så vil havet kvitterer med utallige smukke minder du kan huske længe efter at du er kommet hjem fra din ferie i Henne Strand.

Tidevandets indvirkning på miljøet.

Tidevandet har en stor indvirkning på miljøet herunder marine økosystemer, da det skaber forskellige tidevandszoner, hvor forskellige arter trives. Ligeledes kan tidevandet udnyttes til energikilde gennem tidevandsenergi, hvor tidevandets bevægelse udnyttes til at producere elektricitet.