Kærgård Klitplantage

{{vm.getLabel('Global.Loading')}}

{{getLabel('Filters.Advanced')}}

{{vm.getAdvancedFilterTitle()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

Vis flere filtre

Forside
 / Sommerhuse 
/ Henne Strand 
/ Oplevelser

I 1955 blev St. Løvklit fredet. Løvklit udgør en del af den ca. 1400 ha store statsejede Kærgård Klitplantage. Fredningen havde til formål at sikre og bevare en rest af tidligere tiders egekrat langs Jyllands vestkyst. Ved udgravning har man fundet ud af, at den meget lave egebevoksning i virkeligheden er de yderste grenspidser af et egekrat, som er blevet dækket af et mange meter tykt sandlag, der er pålejret så langsomt, at egene har kunnet holde trit med sandpålejringen.

 

Udmelding af Region Syddanmark d. 5.februar 2016:

Udmelding af Varde Kommune 7.juli 2015:

Blåt flag over strandene i Naturpark Vesterhavet

DANMARK

Varde Kommune i Danmark har igen i år fået tildelt Blå Flag ved Vestkystens badestrande. Der er søgt om Blå Flag på i alt 7 af Varde Kommunes strande. Strandene er alle beliggende enten i Nationalpark Vadehavet eller Naturpark Vesterhavet.

Det danske Blå Flag er en del af det internationale Blue Flag og opfylder kriterierne opstillet af den internationale jury. For at kunne opnå Blå Flag skal en række kriterier om badevandskvalitet, badesikkerhed og faciliteter ved strandende være opfyldt. Der tages løbende vandprøver ved Blå Flag Strande. Kriterierne skal sikre en ren, tryg og sikker badestrand med tilhørende faciliteter som toiletter og information om stranden.

Ud over redningsudstyr på alle strandende er der desuden i sommerperioden bemandede kystlivreddertårne ved Vejers og Henne Strand.

Oprensning af 1400 meter kyststrækning

Varde Kommune har omkring 50 km kyststrækning. Og kun en strækning ved Kærgård Klitplantage på 1,4 km af stranden har badeforbud.

Badeforbuddet skyldes en pågående oprensning af området, hvor der i en periode fra 1953 til 1973 blev udledt spildevand. Region Syd vurderer, at de to gruber, der endnu mangler at blive oprenset, ikke udgør en risiko for påvirkning af stranden. Alligevel opretholdes badeforbuddet til området er helt renset ud fra forsigtighedsprincippet.