Lejebestemmelser

Almindelige forretnings- og lejebetingelser

Nedenstående forretnings- og lejebetingelser finder anvendelse mellem lejeren og Købmand Hansens Feriehusudlejning (herefter kaldet KHF) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom parterne imellem. KHF ejer ikke ferieboligen men sørger for at formidle, herunder tilbyde, indgå og administrere lejeaftale mellem ejeren og lejeren.

Se lejebetingelser som pdf.

§1. TILBUD OG AFTALE

1.1. I forbindelse med bestilling oplyses lejeren om samtlige vilkår for lejemålet. Foretagelse af bestillingen udgør lejerens tilbud til ejeren om at indgå aftale på de pågældende vilkår.

1.2. KHF udsteder på vegne af ejeren et lejebevis til lejeren.

1.3. Lejebeviset gengiver ved dets indhold og medfølgende bilag samtlige vilkår for aftalen og er en accept og ordrebekræftelse.

1.4. Den derved indgåede aftale er bindende.

1.5. Forhåndsreservering
Vi kan altid forhåndsreservere drømmehuset for det efterfølgende år. Når og hvis følgende betingelser, for at reservationen bliver til en bestilling, er opfyldt, sender vi et lejebevis:

  1. Feriehuset skal være frigivet udlejning det pågældende år.
  2. feriehuset skal stå til rådighed i den ønskede periode.
  3. Priser og eventuelle ændringer skal være fastlagt. Så længe der ikke er udsendt lejebevis, er aftalen uforpligtende for begge parter. Hvis ikke disse punkter opfyldes, sender vi en liste over ledige huse i løbet af juli/august måned.

§2. PRISER OG BETALINGER

2.1. Priser angivet i kataloger og på internettet er som udgangspunkt altid uden forbrug. Dette kan dog variere fra hus til hus, og lejer opfordres til at søge oplysninger om forbruget eventuelt er inkluderet.

2.2. Priser er fastsat med forbehold for ændringer i skatter og afgifter og herunder væsentlige ændringer i priser på el og olie. Ved dokumenterede stigninger heri er KHF berettiget til at hæve priser tilsvarende.

2.3. Angivne priser er altid inkl. moms.

2.4. Angivne priser i kataloger, på internettet og i lejeaftaler er baserede på danske kroner (DKK). Hvis der indgås lejekontrakt med pris angivet i EUR, korrigeres alle betalinger forholdsmæssigt, i det omfang EUR 1 < DKK 7,5.

2.5. 1. rate der udgør 25 % af lejebeløbet samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr forfalder 10 dage efter indgåelse af aftalen.

2.6. 2. rate forfalder 42 dage før lejeperiodens påbegyndelse.

2.7. Ved bestilling under 42 dage før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling 10 dage efter indgåelse af aftalen, dog ikke senere end ved nøgleudlevering.

2.8. Ved bestilling under 10 dage før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling straks ved indgåelse af aftalen, dog ikke senere end ved nøgleudlevering.

2.9. Hvis der bookes på nettet, er det muligt at betale 1. rate med bankoverførsel eller de angivne betalingskort. Betalingskort pålægges et mindre gebyr. Betales 1. rate med betalingskort har kunden en 24 timers fortrydelsesfrist.  

§3. FERIEBOLIGEN OG OMGIVELSERNE

3.1. En indgået aftale om leje omfatter ferieboligen med alt inventar, tilbehør og grund som angivet i husbeskrivelsen. Alle oplysninger om ferieboligen er givet efter bedste viden og overbevisning.

3.2. Allergi Selvom der i husbeskrivelsen står „Husdyr må ikke medbringes“, kan husejeren eller dennes besøgende have haft husdyr med under ophold i huset. Der tages endvidere forbehold for allergireaktioner i forbindelse med støvallergi. Vi opfordrer allergikere til at henvende sig personligt til os før booking, så vi kan rådgive bedst muligt.

3.3. Energiforbrug Man kan godt – selv i højsæsonen – bruge ca. 200 kWh pr. uge (poolhuse fra ca. 500 kWh pr. uge) alt efter årstid, antal beboere og brug af elektrisk udstyr. Strøm afregnes ved afrejse hos KHF. I de huse der er udstyret med oliefyr, er der monteret en timetæller, således at denne tæller det antal timer, oliefyret kører. Prisen pr. time er afhængig af dysestørrelsen på oliefyret. Man aflæser på samme måde – som med elmålertallet – ved ankomsten og afrejsen, og dette afregnes hos KHF. Gældende pris er noteret på strømseddel. Vi anbefaler at kontrollere forbruget i løbet af lejeperioden.

3.4. Fjernsyn / Internet 

Det varierer fra hus til hus, om der er danske og/ eller tyske kanaler. Vi opfordrer til at se efter i husbeskrivelsen. Parabol og fællesantenne har begge tyske programmer. Ved DK-antenne er der danske programmer – TV2 kan ikke forventes. Desuden er der mulighed for internetopkobling i nogle af husene via en mindre bredbåndsforbindelse. Vi gør opmærksom på, at forbindelsen ikke altid er spærret med en kode, og der kan derfor kobles direkte op til internettet.

3.5. Glemte sager 

Glemte sager fundet i feriehusene bliver opbevaret hos KHF i op til 4 uger efter indleveringsdatoen. Ved eftersendelse af glemte sager opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 150,- + forsendelsesomkostninger. Vi gør opmærksom på, at glemte sager først bliver afhentet ved lejerskifte og afhentes ikke, mens feriehuset er udlejet.

3.6. Grundarealet 

I vores beskrivelser på internettet finder du ofte ordet „naturgrund“. Dermed menes f.eks. hede, højt græs, ujævn jordbund, vildtvoksende enge osv. Disse „naturgrunde“ er af ejeren overladt til naturen selv. Derfor må du ikke regne med, at du kan benytte hele grunden og kan ikke fordre grunden klippet, så f.eks. børnene kan spille bold.

3.7. Drikkevandet 

Drikkevandet i Henne Strand og omegn kommer fra det nærliggende Klinting Vandværk.

3.8. Havemøbler 

Der vil i alle feriehuse være havemøbler til rådighed, dvs. bord og stole. Parasol, liggestole, hynder og grill indgår ikke under betegnelsen havemøbler og kan derfor ikke forventes at være i huset.

3.9. Husdyr 

Medbringes husdyr opkræves der et gebyr pr. husdyr, pr. ophold til dækning af ekstra slitage forårsaget af husdyr i ferieboligen. Husdyr må ikke efterlades alene i ferieboligen.

3.10. Indretning 

Feriehusene er indrettet efter ejernes smag og behov. Man kan ikke regne med, at der i alle feriehusene er skabe og hylder nok. Også køkkenudstyret er forskelligt fra hus til hus. Møbleringen af husene kan der også være meget forskel på. Vi har i teksten forsøgt at fremhæve de huse, der er særdeles godt møbleret og indrettet. Står der i teksten intet om dette, er indretningen og møbleringen ganske normal. Der kan i nogle tilfælde være tale om ældre møbler.

3.11. Insekter 

Hverken KHF eller husejer kan gøres ansvarlig for insekter i eller omkring boligen.

3.12. Kamin / Brændeovn 

I mange feriehuse er der opsat kamin/brændeovn. Disse kan være bygget forskelligt – fx af sten eller støbejern. Varmen fra disse ovne er forskellig. En kamin varmer kun omkring selve ildstedet. Man skal passe godt på, at gnister ikke springer ud på gulvet. En brændeovn kan som regel opvarme hele huset og er meget effektiv. Det er sjældent, at der ved huset er brænde til kaminen/brændeovnen. Man må ikke samle brænde ved stranden. Strandtræ indeholder endvidere salt og skader skorstenen og brændeovnen, og er meget farligt i en kamin. Ligeledes er det forbudt at hente brænde i skoven eller ved nabohuset. Husk at smide asken ud når der ingen gløder er mere samt rengøre glasset med fugtigt avispapir. Aske kan gløde i flere dage.

3.13. Lopper 

Desværre hænder det, at kæledyr medbringer lopper i vores ferieboliger. KHF er gerne behjælpelig med sprøjtning og behandling af feriehuset. Det understreges, at KHF ikke er forpligtet til at stille anden feriebolig til rådighed, hvis der konstateres lopper i det lejede hus. 

3.14. Personantal 

Ved bestilling af feriehuset opgiver du, hvor mange personer der er i huset i lejeperioden. Dette personantal må ikke overskrides. Ved eventuel overskridelse tæller 1 barn under 2 år ikke med. Hvis du får besøg, skal dette meddeles KHF. Der må aldrig overnatte flere personer i huset end tilladt ifølge kataloget. Hvis vi ved kontrol finder for mange i huset i forhold til det opgivne antal i lejebeviset, kan dette medføre bortvisning af de personer, der er for mange i huset.

3.15. Renovation 

Ved huset findes enten en affaldscontainer eller en affaldssæk. Disse bliver ikke tømt hver uge, og man kan ikke forvente at ankomme til en tom affaldssæk eller container. Vi opfordrer alle vores gæster til at sortere affaldet og bringe tomme flasker, dåser, pap og papir til en af de mange affaldsøer, der findes i området. Ekstra sække kan hentes på kontoret.

3.16. Renovering/Nybyggeri

Måske forekommer der under jeres ferie byggelarm. KHF kan ikke vide, hvor og hvornår huse bliver bygget eller renoveret, og kan derfor heller ikke drages til ansvar herfor. Det skal understreges, at KHF ikke er forpligtet til at stille et andet feriehus til rådighed, hvis der konstateres byggelarm i området.

3.17. Slutrengøring 

Der kan bestilles slutrengøring – dog senest mandag i afrejseugen – gældende pris og afrejsetidspunkt oplyses på kontoret.

3.18. Soverum 

Soverummene er ofte små med smalle senge. Sengestørrelsen er typisk 80x200 cm for en enkeltseng og 140x200 cm eller 160x200 cm for en dobbeltseng og 70x190 cm for køjesenge. Der kan dog også forekomme andre størrelser. Køjesengene er som regel uden sengehest og stige. Ofte har dobbeltsengene en stor madras – men de kan også være todelt. Madrasserne kan være springmadrasser eller af polyester, og sengen kan godt være hårdere eller blødere, end man er vant til. Hvis der er børn med, som har problemer med at ligge tørt, beder vi dig venligst tage højde for det. Hovedpuder og dyner er i husene. Sengelinned, viskestykker, håndklæder og bordduge skal medbringes. Sengelinned, håndklæder og viskestykker m.m. kan lejes hos KHF. Sengetøj og linned til babyer skal altid selv medbringes.

3.19. Spabad 

I hvert feriehus med tømmespabad forefindes SUNWAC 3-tabletter, som er beregnet til at fjerne den mængde bakterier, en enkelt person afgiver til vandet pr. bad. Et spabad kan ikke køre, før der er fyldt vand op til 10–15 cm over dyserne. Vandet skal opvarmes ved hjælp af dyserne, hvilket tager min. 1 time.

Enkelte huse har en standvandsspa. Her skal I kontakte KHF minimum 7 dage før ankomst, såfremt det ønskes benyttet. Spaen vil så blive fyldt og gjort klar til brug. Der skal altså ikke bruges SUNWAC tabletter til standvandsspaer. Bliver man længere end 1 uge, kommer vores servicetekniker forbi for at tjekke vandkvalitet af standvandsspa/pool og evt. skift vandet.

3.20. Stranden 

Stranden er tilgængelig for alle. Det er en naturstrand, hvor man ikke skal betale afgift. Der bliver hvert år foretaget strandrensninger. Hårdt vejr kan desværre føre affald ind på stranden uden varsel, så man ikke vil kunne se, at stranden er blevet renset. Vejret sætter sit præg på stranden og klitterne. De store efterårsstorme kan fjerne store klitområder. Der ofres hvert år store beløb på kystsikring, så det er meget vigtigt, at I og jeres børn passer godt på naturen og ikke rutscher ned ad klitterne. Hvis du ser en sælunge ligge på stranden, så er det bedste råd at lade den være! Hvis en sælunge eller en skadet sæl ligger på samme sted på stranden i mere end et døgn, kan du kontakte Fiskeri- og Søfartsmuseet på tlf. 7612 2000.

3.21. Kærgård Klitplantage 

I Kærgård Klitplantage – der er beliggende 3500 m syd for Strandvejen i Henne Strand – blev der i perioden 1956-73 nedgravet spildevand fra Grindstedværket, som senere er sivet ned til grundvandet og ført ud i stranden og havet. Man skal derfor undgå kontakt med sand og vand, da nogle af stofferne kan give en allergisk reaktion. Vær derfor ekstra opmærksom og orientér dig via skiltningen, hvis du færdes i området. Kærgård Klitplantage kan ikke give anledning til annullering af accepteret lejebevis.

3.22. Tekniske installationer 

I mange huse står vaske- og opvaskemaskine, mikrobølgeovn, TV, radio, dybfryser, tørretumbler, sauna, swimmingpool, spabad og lignende til rådighed for lejeren. Kortvarige afbrydelser kan forekomme. KHF formidler straks efter jeres anmeldelse af fejl og mangler kontakt til fagmand/montør for reparation af disse tekniske installationer. Vær opmærksom på leveringstid af evt. reservedele m.m. Ved fejl/mangler kan der ikke gøres krav på erstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af dele af lejen.

3.23. Unge fra 5-10 personer 

Idet vi indimellem har oplevet problemer med udlejning af feriehuse til unge mennesker (beskadigelse af ting og manglende rengøring), har vi været nødsaget til – for grupper på 5-10 personer – at fastsætte en aldersgrænse på 26 år. Vi beder om jeres forståelse herfor. Dette gælder naturligvis ikke for unge mennesker, der holder ferie med deres forældre – og heller ikke for 2 eller 4 unge mennesker, som vil leje et hus sammen.

3.24. Varmepumpe/Klimaanlæg

Mange ferieboliger har klimaanlæg i form af en strømbesparende varmepumpe, der kører på 220 volt og medvirker til at forbedre indeklimaet. Det betyder, at det er særdeles økonomisk at varme op i de kolde perioder, og om sommeren virker det afkølende.

§4. OPSIGELSE OG OPHØR

4.1. Lejer kan opsige lejeaftalen.

4.2. Opsigelse fremsendes til KHF pr. anbefalet brev eller pr. mail og har virkning fra det tidspunkt, KHF modtager opsigelsen.

4.3. Er lejeaftalen opsagt inden 1. rate forfalder til betaling, dog senest 10 dage efter bookingen er foretaget, opsiges lejeaftalen uden omkostninger for lejer. Lejeaftalen er bekræftet ved betaling af 1. rate og kan ikke opsiges uden omkostninger.

4.4. Er lejeaftalen opsagt senest 24 timer efter booking og betaling af 1. rate gennemført med betalingskort på KHF’s hjemmeside, opsiges lejeaftalen uden omkostninger.

4.5. Opsiger lejeren i øvrigt lejeaftalen, er KHF berettiget til at kræve en rimelig kompensation. Ved lejers opsigelse af lejemål refunderes eventuelt tilgodehavende til det i bookingforløbet opgivne betalingskort. Kreditkortgebyr refunderes ikke.

4.5.1. Er lejeaftalen opsagt senest 42 dage før lejemålets begyndelse, opkræves en kompensation på 20% af den leje, som fremgår af lejebeviset. KHF er altid berettiget til at tilbageholde mindst DKK 500,-. Endvidere tilbagebetales ekspeditionsgebyr og evt. forsikringspræmie ikke.

4.5.2. Ophører lejeaftalen i tidsrummet fra 41-1 dage før lejemålets begyndelse på baggrund af lejers forhold, er KHF berettiget til en kompensation på 80% af den leje, der fremgår af lejebeviset. KHF er altid berettiget til at tilbageholde mindst DKK 500,-. Endvidere tilbagebetales ekspeditionsgebyr og evt. forsikringspræmie ikke. Dette gælder uanset om lejeren har opsagt aftalen med virkning i dette tidsrum, eller KHF meddeler dens ophør på baggrund af lejers forhold.

4.5.3. Opsiges lejemålet senere end dagen før lejemålets begyndelse, kompenseres lejeren ikke.

§5. ÆNDRING

5.1. Indtil 1. rate forfalder til betaling jf. §2, ændrer KHF lejeperiode uden beregning af gebyrer men under forudsætning af, at der er ledig kapacitet.

5.2. Efter indgåelse af lejeaftale jf. §1 og efter 1. rate er forfaldet til betaling jævnfør §2.5 og indtil 42 dage før påbegyndelse af lejemålet, ændrer KHF lejeperiode i samme år mod betaling af et gebyr på DKK 250,- (o § 7.1. Det anbefales, at der tilkøbes en feriehus- eller afbestillingsforsikring gennem KHF.

5.3. Efter indsigelse af lejeaftale jævnfør §1 og i perioden 41-1 dage før påbegyndelse af lejemålet, ændres lejeperioden ikke, og lejeren er henvist til at opsige lejeaftalen jf. §4. 

§6. DEPOSITUM

6.1. Depositum opkræves med 2. rate eller senest ved nøgleudlevering.

6.2. Depositum afregnes via lejers bank til lejer senest 2 uger efter afrejse, når en tilfredsstillende kontrol af boligen foreligger.

6.3. Forbrug af el, opvarmning (herunder evt. brænde), telefon m.m. kan ikke afregnes i depositummet, men skal betales ved nøgleaflevering.

§7. AFBESTILLINGSFORSIKRING OG FERIEHUSLEJERFORS

7.1. Det anbefales, at der tilkøbes en feriehus- eller afbestillingsforsikring gennem KHF.

7.2. Prisen herfor fastsættes ud fra lejebeløbet samt forsikringstype. Aktuelle priser samt forsikringsbetingelser fremgår af KHF’s katalog samt hjemmeside og fremsendes på opfordring. Forsikring kan ikke tilkøbes eller ændres efter indbetaling af 1. rate.

7.3. KHF tegner afbestillingsforsikring hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

7.4. KHF og Codan tilbyder to typer forsikringer ved leje af feriebolig. Begge forsikringer sikrer under nærmere angivne betingelser tilbagebetaling af lejen ved sygdom, eller hvis du kommer til skade.

7.4.1. Afbestillingsforsikring: Du kan købe denne forsikring, hvis du alene ønsker at være dækket ved følgende opstået inden afrejse: sygdom eller tilskadekomst; arbejdsløshed; graviditet; hvis din privatbolig bliver udsat for indbrud, brand, oversvømmelse eller hvis familiens hund bliver syg eller kommer til skade. Se i øvrigt særskilt prisblad og forsikringsbetingelser (stillet til rådighed i forbindelse med bestilling).

7.4.2. Feriehuslejerforsikring: Hvis du ønsker den optimale dækning, er Feriehuslejerforsikring udvidet i forhold til Afbestillingsforsikringen, så du også er dækket ved afbrydelse under ophold pga. sygdom eller tilskadekomst, så resterende lejedage dækkes ligesom eventuelle skader på indbo forvoldt af lejere eller hund dækkes. 

Der gælder særskilt selvrisiko. Se i øvrigt særskilt prisblad og forsikringsbetingelser (stillet til rådighed i forbindelse med bestilling).    

§8. LEJERS ANSVAR

8.1. Den lejede feriebolig må ikke uden særlig forudgående aftale beboes af flere personer end det normerede. Opstilling af telte, campingvogne eller lignende tillades ikke.

8.2. Såfremt husdyr medbringes må antallet ikke overstige det i beskrivelsen tilladte. Husdyr må ikke efterlades alene i ferieboligen. Der opkræves gebyr for husdyr.

8.3. Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen, med alt hvad dertil hører på ansvarlig vis, idet lejer hæfter for enhver skade, lejer eller dennes ledsagere eller gæster måtte forårsage.

8.4. Lejer er ansvarlig for ferieboligen samt alt tilhørende inventar – og er før afrejse forpligtet til at melde skader, der er opstået under opholdet til KHF. Alle skader skal erstattes af lejer eller aftale herom være truffet før afrejse. Hvis der efter lejers afrejse konstateres yderligere skader eller mangler, der ikke er meldt til KHF, vil disse blive udfaktureret til lejer.

8.5. Medmindre andet er aftalt, er lejer ansvarlig for at efterlade ferieboligen opryddet og rengjort.

8.6. Lejer skal inden afrejse selv foretage alm. oprydning, brændeovn, opvask, tømning af køle- og fryseskab samt skraldespand. Slutrengøring skal bestilles senest mandag før afrejse. Lejer er ved afrejse forpligtet til at aflevere lejet udstyr så som barnestole, barnesenge, sengelinned, modem/router etc. til KHF.

8.7. Lejer er desuden ansvarlig for, at lejer selv, ledsagere og gæster ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser.

8.8. Såfremt ferieboligens beboere uagtsomt eller forsætligt forvolder person- eller tingskade eller fare herfor - eller handler kriminelt eller i strid med gældende offentlige ordenforskrifter eller offentlige myndigheders tilrettevisninger - kan såvel KHF som ferieboligens ejer uden varsel og med øjeblikkelig virkning ophæve lejeforholdet uden refusion af betalinger allerede foretaget af lejer. 

§9. KHF'S ANSVAR

9.1. KHF fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og ejer.

9.2. KHF's oplysninger om ferieboligerne er baserede på besigtigelse af disse samt oplysninger fra ejer. KHF bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer. Eventuelle ændringer i eller omkring den lejede feriebolig, KHF ikke er vidende om, kan KHF ikke drages til ansvar for.

9.3. I tilfælde af kontraktbrud fra ejers side; hændelser udenfor KHF's kontrol som ikke konstituerer force majeure; ekspeditionsfejl; fejloplysninger og lignende situationer som bevirker, at KHF ikke med rimelige bestræbelser kan lade lejeaftalen opfylde med den konkret lejede feriebolig, er KHF berettiget og forpligtet til enten at returnere det indbetalte lejebeløb til lejeren eller lade lejeaftalen opfylde med sammenlignelig feriebolig. Vælger KHF at lade lejeaftalen opfylde med sammenlignelig feriebolig, og er denne efter KHF's standardpriser billigere end den feriebolig, kontrakten blev indgået om, tilkommer prisdifferencen lejeren. Hvis KHF vælger den dyrere bolig, kan lejeren ikke pålægges differencen. Hvis lejeren vælger en dyrere bolig efter at være tilbudt en bolig i samme prisklasse, foreligger en ny aftale, og lejeren skal betale differencen.

9.4. KHF påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. bademuligheder, fi skerettigheder, lukning af trafikruter og butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljøskader m.m.). Ligesom KHF ikke påtager sig ansvaret for forringelse af ferieophold på grund af klimatiske forhold eller lokale bestemmelser, forordninger, myndighedsanvisninger og lignende (fx. badeforbud, vandmangel m.m.).

9.5. KHF påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt af eller brud på boligens installationer, manglende funktion for afløb og kloak eller forekomst af insekter og skadedyr, men vil gøre enhver rimelig bestræbelse på at løse problemet i samarbejde med ejeren.

9.6. KHF har ikke ansvar for udefra kommende skader på eller forringelser af ferieboligen så som beskadigelse, tyveri, og lignende, men vil gøre enhver rimelig bestræbelse på at løse problemet i samarbejde med ejeren.

9.7. KHF har ikke ansvar for eller forsikring til dækning af person- eller tingskade, der måtte opstå for lejer, dennes ledsagere eller gæster i forbindelse med lejeaftalen.

9.8. I ferieboliger, hvor husdyr er tilladt, kan lejer opleve allergiske reaktioner. KHF påtager sig ikke noget ansvar herfor. (Se også §3.2).

9.9. Der tages forbehold for eventuelle billed-, tryk- og tastefejl i alle kataloger, på hjemmesider samt i øvrigt i alt materiale, herunder også annoncer og reklamer.

9.10. Gives forskellige oplysninger om det samme, er det altid oplysningen på internettet, der er gældende.

9.11. I tilfælde af at KHF og/eller ejeren er forpligtet til at betale erstatning, er denne begrænset til direkte tab. Der er således ikke ansvar for indirekte tab af nogen art.

§10. REKLAMATIONER

10.1. Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med det lejede feriehus, skal dette meddeles KHF hurtigst muligt og indenfor KHF’s normale åbningstider. Herefter vil KHF hurtigst muligt udbedre manglen. Reklamationer som modtages ved og efter afrejse, anerkendes ikke.

10.2. Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles KHF straks ved ankomst og før indflytning i feriehuset. KHF vil herefter hurtigst muligt besigtige feriehuset og iværksætte eventuel yderligere rengøring. Ved ankomst udenfor kontorets åbningstid frasiger lejer sig reklamationsretten hvad angår rengøringen. Efter indflytning frafalder retten til reklamation af rengøring.

10.3. Åbenbare fejl og mangler ved ferieboligen, som ikke er meddelt KHF, kan lejeren hæfte for jf. §8.

10.4. KHF udbedrer fejl og mangler inden for rimelig tid og med sådanne bestræbelser, som med rimelighed kan forventes.

10.5. Foreligger skade på ferieboligen eller dens omgivelser eller risiko for skade eller tab, påhviler det lejeren at forestå rimelige skades- og tabsbegrænsende foranstaltninger.

10.6. Reklamation over udbedring af fejl og mangler meddeleles KHF uden unødigt ophold.

10.7. Foreliggende fejl og mangler, herunder utilstrækkelig udbedring, berettiger ikke lejer til at ophæve aftalen uden meddelelse til KHF. Dersom lejer mener sig berettiget til at ophæve aftalen, skal KHF meddeles dette uden unødigt ophold, hvorefter KHF uden unødigt ophold og eventuelt i samarbejde med ejeren tager stilling til, om man er enig i, at lejeren er berettiget til at ophæve aftalen samt i hvilket omfang, ejer og KHF mener sig forpligtede til at tilbagebetale lejen.

10.8. Afrejser lejer i utide og uden meddelelse til KHF om, at lejer påberåber sig fejl eller mangler ved det lejede – og således uden at give KHF og ejeren mulighed for at udbedre eller lade lejeaftalen opfylde med sammenlignelig feriebolig – fortaber lejer enhver rettighed i anledning af eventuelle fejl og mangler ved det lejede, herunder muligheden for at ophæve aftalen og tilbagesøge indbetalte beløb.

10.9. Uanset ovenstående frister for reklamationer forbeholder KHF sig ret til at afvise reklamationer indkommet senere end 3 uger efter afrejse eller indkommet på anden vis end ved mail til: info@kobmand-hansen.dk eller ved brev på adressen:  Købmand Hansens Feriehusudlejning Strandvejen 430, 6854 Henne Strand senest 3 uger efter afrejse. KHF er endvidere berettiget til at afvise reklamationer, som ikke angiver hvilke faktiske forhold reklamationen angår.

10.10. KHF er altid berettiget til at afvise reklamationer gående ud på, at lejeren forskelsbehandles, derved at andre lejere opgraderes til bedre eller dyrere ferieboliger. Der kan være mange grunde til sådanne opgraderinger, og de konstituerer ikke noget retskrav for en lejer.

10.11. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos KHF kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via

www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive KHF’s E-mailadresse: info@kobmand-hansen.dk

§11. FORCE MAJEURE

11.1. Opstår force majeure – i form af for eksempel, men ikke begrænset til krig, terror, natur- og forureningskatastrofer, tørke, andre ekstreme klimatiske forhold, epidemier, lukning af grænser, ekstreme trafikale forhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout – som KHF er uden indflydelse på, og som umuliggør eller i særlig grad vanskeliggør opfyldelse af lejeaftalen uden under anvendelse af ressourcer eller omkostninger ud over hvad må anses rimeligt; er KHF og ejeren af ferieboligen berettiget til at ophæve lejeaftalen, uden at lejeren kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i den anledning - herunder erstatning, forholdsmæssigt afslag eller naturalopfyldelse.

§12. ETISKE REGLER

12.1. KHF er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler, Feriehusudlejernes Brancheforening fastsætter.

12.2. Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.

§13. TVISTER

13.1. Enhver tvist, som udspringer af nærværende lejeaftale afgøres primært af Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn og sekundært af Domstolene med værneting, hvor den lejede feriebolig er beliggende.

13.2. Tvister løses efter dansk ret.

13.3. Ved tvivl om forståelsen er det den danske sprogversion, der gælder.