Om at leje ud

Gæsterne i første række

Hos Købmand Hansen’s Feriehusudlejningsbureauer kommer gæsterne altid i første række, og i kraft af vort store lokalkendskab kan vi hurtigt klare de fleste problemer.

Feriehuskataloger

Købmand Hansen’s Feriehusudlejnings-bureauer udgiver hvert år et katalog. Katalogerne trykkes både på dansk og tysk.

Prispolitik

En fornuftig prispolitik sikrer en optimal udlejning af feriehuset på årsbasis. Godt nok er feriehuse en eftertragtet ferieform, men for at bevare det positive omdømme, skal vi holde priserne på et realistisk niveau – også for at sikre din belægning hen over sæsonen. Vi har den personlige kontakt og ved, hvad kunderne finder rimeligt at betale for feriehuset.

Lav provision

Vi har et markedets laveste provisionsatser for professionel udlejning. Lyt til vore prisforslag – det har vist sig at give det bedste udlejningsresultat. Naturligvis er vi altid lydhøre overfor dine prisønsker. En tilfredsstillende løsning finder vi helt sikkert frem til.
Afregningen af lejemålene sker før ankomst, hvor hele beløbet overføres til din bankkonto. Ved opsigelse af lejemål efter betaling af 1. rate, er du altid sikret det fulde lejebelø. Efter afrejse på de enkelte lejemål afregnes forbrugsomkostninger (el, tlf. og olie m.m.) også direkte til din konto med notering af forbrugstællerne, så du hele tiden kan følge med i, om det forbrugte også svarer til det afregnede.

Eget brug af feriehuset

Som husejer har du selvfølgelig ret til selv at benytte feriehuset. Dette skal blot meddeles på udlejningsaftalen eller efter nærmere aftale, ligesom vi meget gerne vil have besked, hvis du selv er i huset over en weekend eller lignende. Der kommer ofte kunder ind fra gaden, som ønsker et feriehus, og det er ærgerligt for alle parter, hvis huset ikke er tilgængeligt, når kunden når frem til huset.

Vi passer på dit hus

Hos Købmand Hansens Feriehusudlejningsbureauer skal alle huse kontrolleres efter hver udlejning, og vi tilbyder én af branchens bedste serviceordninger. Vore bureauer har tilknyttet en fast stab af kontrollører, der efter lejernes afrejse kører rundt til de huse, hvor ejeren ikke selv kan komme og tjekke, at alt er tilfredsstillende afleveret.
Mod et mindre vederlag kan vi tilbyde flere serviceydelser såsom:

  • Græsslåning 
  • Hovedrengøring og klargøring til første udlejning

Skulle du ønske andre opgaver, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er meget alsidige!