Tilfredshedsanalyse Henne Strand

Stor tilfredshed med Henne Strand i ny tilfredshedsundersøgelse.

PRESSEMEDDELELSE

Turisterne: Stor tilfredshed med Henne og Blåvand

Dette års tilfredshedsmåling fortaget af Epinion for Dansk Natur & Kyst Turisme viser stor fremgang i resultaterne i de to kystbyer i forhold til sidste års i forvejen gode resultater.

Det er svært for turistchef, Colin John Seymour, Jr. fra Varde Kommune at få armene ned i øjeblikket.

Den nye ny tilfredshedsmåling af Naturpark Vesterhavets to største feriedestinationer Henne og Blåvand viser nemlig, at de begge ligger i top i gæstetilfredshed og anbefalingsvillighed blandt turisterne.

Samtidig er tilfredsheden med ProVardes turistinformation i Henne og Blåvand at finde på top 5 over de 48 feriesteder i undersøgelsen. Her er Henne nummer 3 og Blåvand nummer 5.

”Det er dejligt at se, at vi oven på det flotte resultat sidste år stadig oplever en positiv udvikling, selv i et år med dårligt sommervejr. Gæsternes loyalitet og anbefalingsvillighed er en afgørende faktor i udvikling af turismen i kommunen. Samtidig skal vi ikke hvile på laurbærrene. Gennem en fokuseret kvalitetssikrings indsats og en langsigtet strategisk udviklingsplanlægning mellem kommunen og andre interessenter samt en effektiv fundraising og opbakning fra udviklingsfonde, sikrer vi at kvaliteten og turismen fortsat udvikler sigpositivt ” siger Colin Seymour.

”Målingerne er foretaget denne sommer, og giver et indblik i, hvordan det enkelte feriesteds gæsteoplevelser har været.

 

Blåvand

Målingerne i Blåvand viser, at turisterne overordnet set er særdeles tilfredse med Blåvand som feriedestination.

Her er det følgende faktorer, der vejer tungest for deres anbefalingsgrad:

Aktiviteterne, den smukke natur, atmosfæren, seværdighederne og stranden.

Hele 92% af turisterne i Blåvand vil samtidig anbefale Blåvand til venner og kolleger.

 

Henne

Tallene for Henne viser også stortilfredshed. 88% af turisterne vil derfor anbefale feriestedet til en ven eller kollega.

”Især er det dejligt at se, at området omkring Filsø allerede er blevet en stor turistmæssig attraktion, og det understeger, at man ved at genskabe og bevare natur af høj kvalitet, klart højner gæsternes anbefalingsvillighed” tilføjer Colin Seymour.

I målingen af Henne er det atmosfæren, naturen, aktiviteterne, havet og stranden der vejer tungest i anbefalinger af Henne som feriested.

Fælles for såvel Blåvand og Henne er dog ønsket om bedre sommervejr.

  

Plads til forskellighed

Fremtidens udvikling af de to feriedestinationer er allerede i fuld gang, og undersøgelserne hjælper os i kommunens, ProVarde og andre aktørers bestræbelse på at højne gæsteoplevelsen og anbefalingsvilligheden og øge turismeomsætningen.

”Vi kan se at turisterne ønsker smukkere bymiljø med mere atmosfære og mindre biltrafik , samt flere rekreative faciliteter og funktioner ifm. med strand og natur, som naturlegepladser mm. I Blåvand er det også nødvendigt at adressere bedre toilet - og parkeringsforhold. Men generelt er det dejligt at se, at det er forskellige oplevelser, der trækker turisterne til de to feriebyer. Det er godt for vestkysten som helhed med et varieret og diversificeret udbud, så vi rammer flest mulige målgrupper,” slutter Colin Seymour.

 

Turistchef Colin John Seymour, Jr. kan kontaktes for yderligere uddybende kommentarer af målingen på:

+45 20 35 42 61

 

Se hele tilfredshedsananlyse for Henne Strand her